U sklopu projekata „Ugao solidarnosti“ i „Sto radosti i tolerancije“ programa ProBudućnost koje finansiraju USAID i CRS u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, održane su tri radionice na temu međuetničkog pomirenja u BiH.

Radionice pod nazivima „Unapređenje vještina i znanja o procesima i važnostima izgradnje mira među građanima i građankama“, „Povećanje razumijevanja među pripadnicima različitih etničkih/nacionalnih i vjerskih grupa“ i „Zagovaranje i promovisanje značaja procesa pomirenja“ održala je danas voditelj radionice Dragana Mandić, u Udruženju mladih „Una“.

Na radionicama je akcenat posebno stavljen na procesu suočavanja sa prošlošću na teritorijama BiH i radu sa mladima u Kozarskoj Dubici, kako bi postali svjesni da prvo moramo izgraditi mir među nama, kako bismo zajedno mogli stvarati adekvatnu platformu za zajednički život i rad, kaže Siniša Sadžak, koordinator projekta „Ugao solidarnosti“. Osim ovoga, na radionicama se diskutovalo o značaju konflikta i mira u našoj zajednici, i značaju istih za prihvatanje i stvaranje novih vrijednosti.

Podijeli: