U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica juče je potpisan Protokol o postupanju i saradnji nadležnih lokalnih institucija i organizacija sa ciljem unapređenja socijalne zaštite djece sa fizičkim i psihičkim smetnjama.

www.kozarskadubica.org


Protokol su potpisali načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić i direktori Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Vrtića „Pčelica“, osnovnih i srednje škole, te predstavnici Policijske uprave Kozarska Dubica i Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“.
„Suština potpisanog sporazuma je unapređenje saradnje između organizacija i institucija u lokalnoj zajednici kada su u pitanju potrebe omladine i djece sa smetnjama u razvoju“, izjavila je direkor Centra za socijalni rad Kozarska Dubica Maja Špica.
Ona je naglasila ta saradnja već postoji i da je veoma kvalitetna, ali i da će uvođenje referalnih mehanizama praćenja doprinijeti da svaka institucija sa aspekta svoje struke doprinese da se dijete razvija do maksimuma svojih potencijala.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić rekao je da ta opština ima više od 100 djece sa smetnjama u razvoju, a da je danas u cilju unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite djece sa fizičkim i psihičkim smetnjama danas imenovana mješovita komisija u kojoj su predstavnici svih relevantnih institucija i opštine kao glavnog nosioca tih aktivnosti.
„Kao nosioci tih aktivnosti mi ćemo plaćati logopeda koji dolazi iz Gradiške“, rekao je Reljić i dodao da jedna škola u Kozarskoj Dubici ima specijalno odjeljenje za rad sa djecom sa smetnjama.
„Prednost ovog protokola je što ćemo mi pored toga što plaćamo i druge usluge kao što je prevoz, koji ide na teret opštine, voditi računa da se ta djeca što prije socijalizuju i postanu punopravni i aktivni članovi našeg društva“, istakao je Reljić.
Prema evidenciji Centra za socijalni rad u Kozarskoj Dubici 108 djece i omladine do 21 godine starosti imaju fizičke i psihičke smetnje u razvoju. O poboljšanju kvaliteta njihovog života i rada sve češće se govori, a u Kozarskoj Dubici od 2004. godine aktivno radi Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ koje ima 70 članova.

Facebook komentari:
Podijeli: