Na inicijativu načelnika opštine Kozarska Dubica Radenka Reljića u opštinskoj upravi danas je održan sastanak na kojem su definisani zaključci koji za cilj imaju poboljšanje položaja drvoprerađivača iz Kozarske Dubice u postupku raspodjele sirovina, odnosno šumskih drvnih sortimenata JP-a „Šume Republike Srpske“.

www.kozarskadubica.org


Sastanku su prisustvovali najznačajniji privrednici iz oblasti primarne i finalne obrade drveta sa područja opštine Kozarska Dubica, koji su bili u prilici da o problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju razgovaraju sa v.d. direktorom Šumskog gazdinstva Prijedor Sašom Bursaćem i pomoćnikom ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goranom Zubićem.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić u uvodnom dijelu sastanka izjavio je da je sastanak iniciran sa ciljem da se pomogne domaćim drvoprerađivačima, koji u Kozarskoj Dubici zapošljavaju više od 350 radnika i kontinuirano investiraju u proširenje proizvodnje.
„Osnovni problem koji ističu svi naši drvoprerađivači jeste nabavka sirovine, a smatram da je ovo dobra prilika da se o tom problemu razgovara, te da se najmjerodavnijim institucijama za rješavanje tog problema definišu i upute zaključci, koji bi vodili ka prevazilaženju trenutne situacije“, rekao je Reljić.
Sastanku je prisustvao načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Kozarska Dubica Miroslav Tica, koji je prezentovao sumarni pregled o količinama ugovorenih i isporučenih drvnih sortimenata drvopreređivačima iz Kozarske Dubice u 2016. i tekućoj godini.
„Razmatrani su kriterijumi za raspodjelu šumskih drvnih sortimenata, koje je utvrdila Vlada Republike Srpske na osnovu kojih se definišu ugovori sa drvoprerađivačima, a utvrđen je i niz zaključaka u kojima su lokalni drvoprerađivači iznijeli svoje primjedbe na postojeće stanje da bi se prevazišli problemi u oblasti drvoprerade“, izjavio je Tica.

Facebook komentari:
Podijeli: