„Sati građana“, kao mehanizam koji predstavlja vid direktne komunikacije odbornika i građana, održani su juče u opštini Kozarska Dubica u drugom januarskom terminu, a sastanku sa odbornicima prisustvovao je veći broj građana.

www.kozarskadubica.org


„Građani su ponovo iskazali interesovanje pretežno za pitanja iz oblasti stambeno-komunalne djelatnosti i infrastrukture, a razmatrana je i ideja o održavanju Dana dijaspore u Kozarskoj Dubici, koji bi se organizovali u julu ili avgustu“, saopšteno je iz Skupštine opštine Kozarska Dubica.
Statut Skupštine opštine Kozarska Dubica predvidio je niz oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, a od ove godine Skupština opštine organiziju „Sate građana“, koji će se u januaru održati u još jednom termina u zgradi Opštinske uprave Kozarska Dubica.
„Satima građana“ danas su prisustvovali odbornici Milovan Barišić, Siniša Zlokapa, Brane Miljatović i Nikola Janković, a 30. januara u 11.00 časova „Satima građana“ prisustvovaće odbornici Miloš Banjac, Ranko Stojaković, Milan Garača i Tatjana Obućina.
Iz Skupštine opštine Kozarska Dubica pozivaju građane da učestvuju u „Satima građana“ i na taj način izraze svoja mišljenja i primjedbe, te daju prijedloge izabranim odbornicima.
Izuzev termina u kojima se održavaju „Sati građana“, za sva pitanja, inicijative i prijedloge iz nadležnosti Skupštine opštine Kozarska Dubica, građanini se mogu svakim radnim danom obratiti predsjedniku Skupštine opštine Milovanu Barišiću.

Facebook komentari:
Podijeli: