Na osnovu odluka Skupštine opštine Kozarska Dubica i dva javna poziva za dodjelu prioritetne pomoći za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima u zemljotresu 29. decembra 2020. godine, zaključeno je 547 ugovora o donaciji, a stanovnicima Kozarske Dubice isplaćeno je ukupno 667.619 KM.

Izvor: kozarskadubica.org

Odbornici Skupštine opštine usvojili su danas, na trinaestoj redovnoj sjednici, izvještaj o radu po drugom javom pozivu za dodjelu sredstava, koji je podnio predsjednik Komisije za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete od zemljotresa Miloš Banjac.
U obrazloženju datom odbornicima, Banjac je konstatovao da je raspisivanje drugog javnog poziva za dodjelu pomoći stanovništvu bilo svrsishodno, te da je na osnovu ponovljenog poziva zaključeno još 116 ugovora o donaciji.
Sredstva u iznosu od 334.380 KM, koja nisu utrošena za sanaciju materijalne štete na stambenim objektima, usmjerena su danas odlukom Skupštine opštine za investiciono ulaganje.
Nakon uvodne riječi koji je dao načelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Danijel Bajalica, većinom glasova odbornika Skupštine opštine usvojena je Odluka o načinu korištenja preostalog dijela sredstava donacije Vlade Republike Srbije.
Ovom odlukom utvrđen je način korištenja preostalog dijela druge tranše donacije i to: za izmirenje obaveza prema dobavljačima u iznosu 1.574.054 KM, za tekuću likvidnost 400.000 KM, otplatu glavnice po kreditu Evropske investicione banke u iznosu 210.000 KM i investiciona ulaganja 960.000 KM.
Zamjenik Pravobranioca Republike Srpske Željko Petković podnio je danas u Skupštini opštine Kozarska Dubica izvještaj o radu Republičkog javnog pravobranilaštva – sjedište zamjenika Prijedor za prošlu godinu na području opštine Kozarska Dubica, a usvojen je i Izvještaj o radu Udruženja ratnih vojnih invalida Kozarska Dubica za 2021. godinu.
Iz nadlaženosti opštinskog Odjeljenja za stambeno-komunale poslove na današnjoj sjednici Skupštine opštine usvojene su tri odluke i četiri programa, među kojima i Odluka o javnim parkiralištima na području opštine Kozarska Dubica.
„Usvajanjem odluke o javnim parkiralištima na području opštine biće postignuta veća funkcionalnost u ovoj oblasti, ali i bolji nadzor i efikasnija naplata korišćenja javnih parkirališta“, rekao je načelnik Odjeljenja za stambeno- komunalne poslove Darijan Babić.
U izjavi novinarima, on je precizirao da u odnosu na prethodnu iz 2013. godine, nova odluka o javnim parkiralištima donosi novine u načinu plaćanja parkinga, dok su obuhvat na kome se vrši naplata i cijena parkiranja ostali isti.
„Novina u plaćanju jeste to da se pored mogućnosti kupovine parking karte na automatu ili putem SMS-a, to biti moguće uraditi i na prodajnim mjestima drugih trgovaca, koja će biti jasno i vidno obilježena. Novina je i mogućnost kupovine dnevne parking karte na dva javna parkirališta po cijeni od 3 KM“, rekao je Babić.
U Skupštini opštine Kozarska Dubica usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine na području opštine, koja iznosi 750 KM, te Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u tekućoj godini u iznosu od 1,016 KM po metru kvadratnom mjesečno.
„Ta cijena je bitna jer to znači da na istom nivou ostaju svi troškovi koji su se obračunavali kao takozvane „komunalije“ ovdje u opštini, za izgradnju novih i legalizaciju postojećih objekata“, rekao je Babić.
On je potvrdio da je u Skupštini opštine usvojen i Program održavanja puteva, odnosno, gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za 2022. godinu, a za realizaciju tog programa previđena su budžetska sredstva u iznosu od 570.000 KM.
Usvojeni su i programu komunalne potrošnje i održavanja gradske čistoće, zelenih površina i vodnih objekata, kojim su definisani način i obim radova koji će se izvoditi u ovoj godini u tim oblastima.
U Skupštini opštine Kozarska Dubica danas je konstatovano podnošenje neopozive ostavke sekretara Skupštine opštine Dragice Zorić, a na današnjoj sjednici za vršioca dužnosti sekretara imenovan je Nenad Vukić, diplomirani pravnik iz Kozarske Dubice.
Skupština je imenovala i dva člana Opštinske izborne komisije i to: Stojana Krnjaića i Nenada Dodoša, a doneseno je i nekoliko odluka iz nadležnosti opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje.
Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić konstatovao je da je trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine protekla u korektnoj i konstruktivnoj atmosferi, te da su usvojene sve predložene tačke dnevnog reda.