„Poštovani potrošači,

Primjetili smo da se posljednjih dana potrošnja vode značajno povećala do maksimalnog kapaciteta bunara. Pumpe rade više nego što je normalno i preopterećene su.

Apelujemo potrošače da štede i racionalno troše vodu za piće, jer je voda iz javnog vodovoda prvenstveno namjenjena za ljudsku upotrebu, tj. za piće i ličnu higijenu, kao i za napajanje životinja u domaćinstvu.

U skladu sa opštinskom Odlukom o proizvodnji i isporuci vode zabranjeno je zalivanje bašti, navodnjavanje poljoprivrednih površina i punjenje bazena.

Vaš Vodovod, a.d.“