KD INFO

Jednostavno EKI

Mikrokreditna fondacija i društvo EKI, pored svoje osnovne djelatnosti, veliku pažnju poklanjaju prepoznavanju potreba stanovništva koje nisu vezane za kreditiranje.…
dalje...