Situacija se na području opštine Kozarska Dubica smiruje, bujične vode se vraćaju i nivo opada u koritima rječica i kanala, vodostaj Une stagnira na 483 centimetra, a Sava je trenutno na 843 centimetra i raste jedan do dva centimetra na sat, potvrdio je jutros šef Odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac.

Izvor: kozarskadubica.org

On je rekao da su na rijekama od juče na snazi vanredne mjere odbrane od poplava, koje se na Uni proglašavaju na 420, a na Savi na 820 centimetara.
“Preventivno na unskom keju zatvoreni su svi otvori, ali mi uskoro očekujemo da će doći do pada vodostaja”, kaže Trubarac.
Trenutno je problem u Špilji gdje je zaplavljeno 10-ak domaćinstava, a za saobraćaj je zatvoren i put prema Kostajnici.
„Na područjima koja su bila pod vodom u Drakseniću i gradu saniraju se štete, Civilna zaštita i vatrogasci vrše ispumpavanje iz stambenih i pomoćnih objekata, a građanima su dostupni isušivači. Ukoliko su im potrebni, a još ih nisu dobili treba da se obrate Civilnoj zaštiti na broj telefona 052/ 416-029“, rekao je Trubarac.
Pod vodom su i obradive površine i brojna dvorišta.