Opština Kozarska Dubica obavještava građane i pčelare na području opštine Kozarska Dubica da će se danas (ponedjeljak, 19. juna), izvršiti akcija suzbijanja odraslih formi komaraca.

www. kozarskadubica.org

U vremenu od 18.00 do 23.00 časa će se izvršiti toplo i hladno zamagljivanje kao mjera suzbijanja komaraca na području grada, Jošika, Slabinje, Vrioca, Komlenca, Hadžibaira, Međeđe, Demirovca, Mlinarica, Draksenića i Donje Gradine, Knezice i Medjuvodja.
„Upozoravaju se pčelari da preduzumu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima“, navodi se u obavještenju.
Dodaje se da će se akcija odložiti u slučaju loših vremenskih uslova, a da će građani putem sredstava informisanja biti obavješteni o naknadnom terminu sprovođenja akcije.