Komandir Policijske stanice Kozarska Dubica Bojan Milanković izjavio je danas da je stanje bezbjednosti na području ove lokalne zajednice zadovoljavajuće, te da je za šest mjeseci ove godine u padu broj krivičnih djela i broj prekršaja javnog reda i mira, ali da je u oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo do pogoršanja.

Izvor: kozarskadubica.org

Milanković je novinarima nakon drugog ovogodišnjeg sastanka Foruma za bezbjednost opštine Kozarska Dubica rekao da je za šest mjeseci ove godine zabilježeno povećanje broja saobraćajnih nezgoda, posebno onih sa posljedicama po lice, te da su dvije imale za posljedicu smrtni ishod.
Na sastanku Foruma za bezbjednost opštine Kozarska Dubica danas je analizirano stanja bezbjednosti na području opštine, novoidentifikovani problemi i ostala pitanja.
Predsjednik Foruma za bezbjednost Duško Bodilović konstatovao je da je povećan broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na protekli period i naveo da je na sastanku istaknuta potreba da se racionalnije koristi voda iz gradskog “Vodovoda” u sušnom periodu kako ne bi došlo do restrikcija.
Predstavnici Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i odsjeka Komunalne policije uputili su apel građanima o redovnom krčenju živica i rastinja na imanjima, a tema sastanka bila je i situacija u vezi sa pojavom virusa korona, video-nadzora na području opštine i situacija u vezi sa uništavanjem saobraćanih znakova.