Ljudski mozak ostaje bistar i u srednjim godinama, suprotno široko uvriježenim pretpostavkama da mentalna brzina opada od naših dvadesetih i tridesetih godina, pokazuju istraživanja.

Izvor: nezavisne.com

Studija na 1,2 miliona ljudi starosti od 10 do 80 godina pokazala je da je mentalna brzina ostala relativno stabilna između 30 i 60 godina – ali što su ljudi stariji, tako raste i oprez prilikom donošenja odluka.

Istraživači s Univerziteta Hajdelberg u Njemačkoj koristili su online zadatak da procijene koliko je vremena potrebno ljudima da donesu odluku. Naučnici su pokazali učesnicima niz slika i zamolili ih da ih poredaju u dvije kategorije – dobre ili loše – pritiskom na različitu dugmad.

Oni sugerišu da zadatak uključuje različite procese, kao što je mentalna brzina, grubo definisana kao brzina kojom obrađujemo informacije da bismo donijeli odluku, oprez pri odlučivanju, koji posmatra vrijeme potrebno za razmatranje informacija prije nego što se odlučimo, a zatim i vrijeme za pritiskanje odgovarajućeg dugmeta.

Koristeći matematičke modele, istraživači su mogli da procijene brzinu kojom su učesnici završili svaki dio procesa. Otkrili su da, dok se prosječno vrijeme za završetak cjelokupnog zadatka pogoršalo poslije 20. godine, mentalna brzina obrade informacija nije počela da usporava do 60. godine.

Studija je otkrila da su ljudi mlađi od 18 godina bili najmanje oprezni i najspremniji da se odreknu preciznosti zarad brzine, oprez prilikom donošenja odluka porastao je među ispitanicima između 18. i 65. godine i što su stariji ispitanici, to im je trebalo duže vrijeme da pritisnu odgovarajuće dugme. Naučnici prihvataju da vjerovatno ima mnogo različitih procesa uključenih u donošenje odluka i kažu da je moguće da drugi faktori, kao što su prethodno formirana mišljenja, takođe utiču na brzinu donošenja odluka.

“Za velike dijelove ljudskog životnog vijeka i uobičajene radne karijere, naši rezultati osporavaju široko rasprostranjenu ideju o usporavanju mentalne brzine prilikom starenja”, navodi se i istraživanju.