Komunalna policija opštine Kozarska Dubica obavještava lica koja u Kozarsku Dubicu dolaze iz inostranstva da su, prema proceduri provoðenja preventivnih mjera u cilju spreèavanja širenje virusa korona, obavezni da se jave opštinskoj Komunalnoj policiji prije nego što napuste Kozarsku Dubici i vrate se u zemlje iz kojih dolaze.

“Pri ulasku u Republiku Srpsku, lica koja dolaze iz inostranstva æe na graniènim prelazima dobiti rješenja sanitarnih inspektora o kuænoj izolaciji, koja su dužna poštovati tokom boravka u Republici Srpskoj i Kozarskoj Dubici. Poštovanje ovih mjera kontrolisaæe pripadnici Komunalne policije”, najavio je šef tog Odsjeka Slobodan Pralica.
On je naglasio su prije napuštanja Kozarske Dubice i povratka u inostranstvo sva lica obavezna da se jave Komunalnoj policiji na broj telefona 052/416-028, ili na e-mail: komunalnapolicija.koz.dubica@gmail.com ili putem SMS-a na broj telefona: 066/892-074.
Pralica je naglasio da je primjena ove procedure obavezna za sva lica koja dolaze iz inostranstva.

Facebook komentari: