Iz Komunalne policije podsjećaju preduzetnike i preduzeća koji obavljaju proizvodnu, trgovinsku, zanatsku, ugostiteljsku, uslužnu i drugu djelatnost da su dužni da poštuju propisano radno vrijeme u dane predstojećih republičkih praznika, koji su i neradni dani.

Izvor: kozarskadubica.org

U redovnom radnom vremenu za novogodišnje praznike koje svetkujemo 1. i 2.januara, te za Dan Republike 9. januara, mogu da rade privredni subjekti koji posjeduju registrovane apotekarske ustanove, veterinarske stanice i ambulante, benzinske pumpe i trgovinske djelatnosti u poslovnom prostoru benzinske pumpe.
Pored ovih privrednih subjekata, 1. januara mogu da rade pekare i dragstori i to u radnom vremenu od 8 do 12 časova.
Drugog i devetog januara od 8 do 12 časova mogu da rade i svi ostali privredni subjekti.
U dane republičkih praznika, privrednici koji se bave proizvodnjom čiji proces proizvodnje ne dozvoljava obustavljanje proizvodnje bez veće štete, mogu obavljati djelatnost u vremenu koje zahtjeva minimalan proces rada.
Za ugostiteljske objekte važi uobičajeno praznično radno vrijeme, koje je od 20.decembra do 20. januara duže za jedan čas.
Iz Komunalne policije upozoravaju preduzetnike i preduzeća da se pridržavaju propisanog radnog vremena.