Na području Policijske uprave Prijedor, u periodu od 26.07. do 08.08.2021. godine, vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine kretanja pomoću radarskog sistema tzv. „presretač“.

Evidentiranje prekršaja vršiće se u pokretu, istovremeno u dolasku i odlasku. Prekršaji evidentirani u odlasku sankcionisaće se direktnom kontrolom, a prekršaji evidentirani u dolasku obrađivaće se naknadno.
Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno kada je u pitanju ograničenje brzine kretanja i da posebnu pažnju obrate na bicikliste i pješake koji učestvuju u saobraćaju i koji su takođe obavezni poštovati saobraćajne propise.