Nedavno datiranje vulkanskog pepela pokazalo je da su najraniji ljudski ostaci iz istočne Afrike, poznati kao Omo I, znatno stariji nego što se do sada mislilo.

Ostaci lobanje i dijelovi skeleta najstarijeg poznatog predstavnika vrste homosapijens pronađeni su 1967. godine u stijeni Kibiš, duž rijeke Omo u Etiopiji. Naučnici su ranije njihovu starost procjenjivali na oko 195.000 godina, da bi nedavno istraživanje pokazalo da su stari najmanje 233.000 godina.

Izvor: nezavisne.com

Neposredno prije pandemije virusa korona, vulkanolog Selin Vidal i njene kolege sa Univerziteta u Kembridžu otišli su da dodatno istraže područje na kome su pronađeni fosili. U središtu njihove pažnje bio je sloj vulkanskog pepela koji je prekrivao sedimente sa ostacima. Geohemijskom analizom utvrđeno je da sastav pepela odgovara vulkanskom krateru koji se nalazi oko 350 kilometara sjeveroistočno od mjesta gdje su pronađeni fosili.

Ogromna erupcija koja se tamo desila izbacila je vulkanski pepeo koji je pao na Omo I, kažu istraživači. Datiranje stvrdnutog pepela u vulkanskom krateru dovelo je do nove procjene starosti ljudskih fosila, objavili su naučnici 12. januara u časopisu Nejčer.

“Svaka erupcija ima jedinstven geohemijski sastav, neku vrstu otiska prsta koji možemo koristiti”, objašnjava Selin Vidal, i dodaje da na osnovu podudaranja sa slojem pepela koji pokriva fosile znaju koja je erupcija proizvela taj pepeo i starost same erupcije.

Novoutvrđena starost, od oko 233.000 godina, odgovara nedavnim otkrićima fosila koji ukazuju da je homosapijens evoluirao širom Afrike, počevši prije otprilike 300.000 godina.

Dalji rad ispitaće da li su slojevi pepela koji se nalaze ispod fosilnog sedimenta rezultat ranijih vulkanskih eksplozija.