Većinom glasova odbornika u Skupštini opštine Kozarska Dubica juče je usvojen Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu.
Izvor: www.kozarskadubica.org

Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić u obraćanju odbornicima istakao je da je osnov za negativno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske proizašao iz niza tehničkih i objektivno teških finansijskih uslova, te da je su u Opštinskoj upravi već u toku aktivnosti koje se odnose na otklanjanje primjedbi revizora.
„Biće formiran tim za kontrolu i korekciju mjera Glavne službe za reviziju koji će činiti stručnjaci različitih profesija da bi konačno konsolidovali opštinski budžet koji je godinama u problemima. U odnosu na prošlu godini zatvorili smo obaveze u iznosu od 1,4 miliona KM i naša finansijska kretanja imaju sada pozitivan trend“, rekao je Reljić novinarima.
On je najavio da su u Opštini Kozarska Dubica u toku pripreme Nacrta budžeta za narednu godinu.
„Tražiću da taj budžet bude izbalansiran u odnosu na ranije godine kako bi opština Kozarska Dubica imala stabilne javne finansije. Tu ćemo tražiti i razumijevanje politike“, dodao je Reljić.
Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić rekao je novinarima da će u otklanjanju nepravilnosti i realizaciji preporuka revizije od velike pomoći biti sredstva iz donacije Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske, te da je situacija u vezi sa budžetom opštine sada dosta bolja.
„Mislim da ćemo brzo izaći iz negativnog revizorskog mišljenja. Već smo preduzeli neke stvari, donijeli određene odluke, a dio mjera biće utvrđen i na narednoj sjednici Skupštine opštine“, najavio je Rokić.
Na devetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine juče je usvojen Plan aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti i realizaciji preporuka po osnovu revizije za 2020. godinu, te plan Plan za izmirenje neizmirenih obaveza opštine Kozarska Dubica prenesenih iz prethodnog perioda.
Odbornici su usvojili Rebalans budžeta opštine Kozarska Dubica za 2021. godinu, koji iznosi 14. 115.000 KM i za 29,1 odsto je veći u odnosu na budžet.
Na osnovu preporuka revizije, usvojena je Odluka o utvrđivanju odborničkog dodatka i Odluka o načinu organizovanja lokalnog trezora Opštine Kozarska Dubica.
Usvojena je i Odluka o usvajanju revizije Regulacionog plana naselja „Krivdića brdo“ i Program održavanja vodnih objekata, koji je u tekućoj godini vrijedan 92.000 KM.
Na osnovu provedenih javnih konkursa, Skupština opštine imenovala je Dragicu Zorić za sekretara Skupštine opštine, te načelnike opštinskih odjeljenja i to: Darijana Babića za načelnika Odjeljenja za stambeno-komunulane poslove, Danijela Bajalicu za načelnika Odjeljenja za finansije, Slobodana Premasunca za načelnika Odjeljenja za privredu, Duška Bodilovića za načelnika Odjeljenja za poljoprivredu, Gorana Dragaša za načelnika Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti i Vladislava Stevanovića za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, Marijana Kotur imenovana je za vršioca dužnosti direktora JU „Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica“.