šef Civilne zaštite naše opštine Đuro Trubarac rekao je za radio Feniks da je vodostaj rijeke Une u Kozarskoj Dubici dostigao kotu redovne mjere odbrane od poplava i trenutno iznosi 409 centimetara.

Tendencija rasta je tri centimetra na sat, i kako je dodao Trubarac, veoma je izgledno proglašenje vanrednih mjera zaštite od poplava tokom dana.

Bujične vode su i dalje u koritima, putne komunikacije su sve prohodne, i nema zaplavljenih domaćinstava.