Tekst prenosimo u cjelosti:

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске” број:  97/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  („Службени глсник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/11), члана 43. Закона о заштити становништва од  заразних болести („Службени гласник Репубике Српске“, број: 90/17), члана 66. Статута oпштине Козарска Дубица (,,Службени гласник oпштине Козарска Дубица ”,  број: 09/17) и на основу Одлуке донесене на сједници Штаба за ванредне ситуације општине Козарска Дубица одржаној дана 20.03.2020. године, везано за појаву Корона вируса ( COVID 19 )  Начелник  oпштине Козарска Дубица,  д о н о с и

Д О П У Н У  Н А Р Е Д Б Е број: 01-140-2/2-20

  • Све Јавне установе и предузећа
  • Сва предузећа која обављају дјелатност у условима ванредне ситуације
  • Све трговине које раде у условима ванредне ситуације

дужни су да обезбједе дезинфекционе пунктове, што подразумијева да обезбједе на улазу средства и услове за дезинфекцију обуће и руку свих који улазе у исте.

Исто тако све установе, канцеларије и предузећа која примају странке, као и трговине у које улазе купци да у току свог радног времена обезбједе дезинфекцију свих површина које долазе у контакт са странкама, односно купцима на сваких сат времена свога рада, када ће обуставити рад док се не изврши дезинфекција.

Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица и ПВЈ Козарска Дубица задужују се да врше дезинфекцију раније одређених површина са већ обезбјеђеним дезинфекционим средствима два пута седмично и то уторком и петком од 20,00 часова те се моле грађани да у овом термину не излазе на јавне површине.

  • НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица да реорганизује рад породичне медицине, тако што ће једну половину зграде припремити за све пацијенте са повишеном температуром како не би долазили у контакт са другим пацијентима. Исто тако, моле се сви грађани да без пријеке потребе не долазе у Дом здравља због потенцијалне опасности од ширења заразе Корона вируса (COVID 19).
  • ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање и конзумирање алкохолних пића испред трговачких радњи који раде у условима ванредне ситуације.
  • Сви трговачки центри који функционишу на принципу самоуслуживања, да омогуће куповину робе купцима (највише четири купца) у односу на број наплатних каса које раде уз поштивање претходних  одредаба Наредбе број: 01-140-2/2-20 од 17.03.2020. године, које се односе на размак између купаца од најмање један метар, као и омогућавање брзог протока купаца.

Провођење ове наредбе надзираће комунална полиција и инспекцијски органи у сарадњу са МУП-ом РС.

Наредба ступа на снагу ОДМАХ и примјењиваће се до доношења нове Наредбе.

Број: 01-140-2/3-20

Дана: 20.03.2020. године

Козарска Дубица

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ               Мр сци.др мед. Раденко Рељић     

Facebook komentari: