Prenosimo u cjelini obavještenje iz Područne zanatsko preduzetničke komore Prijedor:

Ostvarujući svoju društvenu ulogu kao jedina legalna i legitimna  asocijacija preduzetnika, Područna ZPK Prijedor nastavila je da sistemski radi na poboljšanju preduzetničkog ambijenta kao i na promociji i afirmaciji  zanatstva i preduzetništva.

Upravni odbor Područne ZPK  Prijedor odlučio je da krenemo u pravcu, da sa  svojim poslovnim partnerima i prijateljima, nađemo zajedničke interese i preduzetnicima ponudimo  niže cijene  njihovih proizvoda i usluga.

Postavljeni kriteriji za razgovore o poslovnoj saradnji su bili:

     1. Pokrivenost teritorije (Prijedor, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad),

     2. Uspješan i legalan rad u skladu sa propisima Republike Srpske,

     3. Široka lepeza proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe preduzetnika,

Nakon razgovora i pregovora možemo obavjestiti  sve preduzetnike da smo 25.12. 2018-e godine potpisali sporazume o poslovnoj saradnji sa:

D.O.O. „GAGI TRANS“ , na svim pumpama „gagi trans“ niže cijene goriva;

– 5% gotovinsko plaćanje,

– 5% žiralno plaćanje sa valutom do 30 dana,

– Omogućeni posebni popusti za avansno plaćanje.

Dogovoreni popusti moći će se ostvarivati samo putem kartica „gagi trans“ sa naznakom s.p. koje će preduzetnicima  biti isporučene nakon  plaćene članarine, putem knjigovođa, članova Upravnog odbora Područne ZPK Prijedor ili direktno na benzinskim pumpama preduzeća.

 AD DUNAV OSIGURANJE, popust za preduzetnike i to:

– osiguranje lica  15%,

– osiguranje imovine 20%,

– odgovornost 20%,

– osiguranje vozila 20%

Sve popuste kako za navedene proizvode tako i za ostale iz djelokruga rada Dunav osiguranja, uz još neke dodatne benefite preduzetnici će moći ostvariti samo uz predočenje  rješenja o radu.

Gore navedeni potpisani sporazumi stupaju  na snagu 01.01.2019-e godine, a o svemu novo dogovorenom preduzetnici će biti pravovremeno obavješteni  putem svojih knjigovođa , javnih medija kao i članova Upravnog odbora Područne ZPK Prijedor.

Navedene popuste moći će ostvarivati samo oni preduzetnici koji uredno plate članarinu Područnoj Zanatsko preduzetničkoj komori Prijedor na račun broj: 562-007-81454134-53 . Zamoljavamo sve preduzetnike da uplaćuju članarinu na godišnjem nivou, što iznosi 24 KM/godišnje.

Na virmanima za uplatu članarine  obavezno ispisati  puno poslovno ime uplatioca (naziv radnje, ime i prezime preduzetnika) tako da  na izvodima iz banke  neće  nedostajati  ovi podaci i biće olakšano knjiženje uplata.

Naravno da ovo nije kraj naših aktivnosti, jer vrlo brzo nastavljamo razgovor i sa poslovnim bankama o nižim cijenama usluga kao i o preduzetničkim paketima – jeftinijim i proceduralno lakšim.

Isto tako pokrenuli smo razgovore i sa M-tel i kablovskim operaterima  za  niže cijene usluga i kvalitetnije preduzetničke pakete.

Očekujemo da će navedeni popusti  preduzetnicima  smanjiti troškove, te olakšati poslovanje i plaćanje članarine Područnoj Zanatsko preduzetničkoj komori, što će putem ostvarivanja međusobne obavezanosti komora-preduzetnik, omogućiti jačanje preduzetnika i njihovog komorskog sistema.

Isto tako Vas molimo da se svojim prijedlozima i pitanjima aktivno uključite u rad Područne Zanatsko preduzetničke komore  Prijedor.

Predsjednik Upravnog odbora                                                                                                                               Područne ZPK Prijedor                                                                                                                                           Zgodić Ranko,s.p.

Facebook komentari: