Opština Kozarska Dubica i preduzeće za sanitarno-ekološku zaštitu „EKO-Bel“ Laktaši obavještavaju građane i pčelare na području opštine Kozarska Dubica da će se u ponedjeljak, 25. jula, izvršiti akcija suzbijanja odraslih formi komaraca.

izvor: kozarskadubica.org

Operativnim planom izvođenja akcije planirano je djelovanje pet ekipa preduzeća „EKO-Bel“ u vremenu od 20.00 do 23.00 časa, koje će izvršiti toplo i hladno zamagljivanje kao mjeru suzbijanja komaraca na području grada, Jošika, Slabinje, Vrioca, Komlenca, Hadžibaira, Međeđe, Demirovca, Mlinarica, Draksenića i Donje Gradine.
„Upozoravaju se pčelari da 25. jula preduzumu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoje u natkrivanju pčelinjih društava kartonom ili drugim priručnim sredstvima“, navodi se u obavještenju iz preduzeća „EKO-Bel“.
Dodaje se da će se akcija odložiti u slučaju loših vremenskih uslova, a da će građani putem sredstava informisanja biti obavješteni o naknadnom treminu sprovođenja akcije.