Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske dostavilo je danas lokalnim zajednicama Instrukcije za rad gradskih/opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona.
www.kozarskadubica.org

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, resorno ministarstvo dalo je sljedeće instrukcije:
– Da se djeci koja se upisuju u 1. razred osnovnog/srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostave putem pošte, na adresu roditelja,
– Da se komunikacija između Matičnih službi u Republici Srpskoj odvija neposredno, bez uključivanja stranaka, u skladu sa članom 3. Stav 3. Zakona o matičnim knjigama,
– Da se komunikacija i razmjena informacija sa drugim nadležnim organima odvija službenim putem, gdje god je to moguće, bez prisustva stranaka, a u hitnim slučajevima putem telefona, faksa ili e-maila.
– Da se na internet stranici grada/opštine istakne broj telefona i e-mail adresa Matične službe putem koje stranke mogu dobiti potrebne informacije u vezi upisa novorođene djece u matične knjige, odnosno sve informacije u vezi upisa u matične knjige i načina pribavljanja izvoda/uvjerenja iz Matičnih knjiga.
– Da se svi postupci, u najvećoj mogućoj mjeri, rješavaju putem telefonske i elektronske komunikacije.
U vezi provođenja navedenih instrukcija, obavještavaju se građani opštine Kozarska Dubica da Opštinsku upravu mogu kontaktirati putem telefona: 052/416-013, Matičnu službu na broj telefona 052/416-015 ili putem maila opsta.uprava@kozarskadubica.org.

Facebook komentari: