Preduzeće „Komunalac“ a.d. iz Kozarske Dubice poziva građane da ispoštuju odluku o komunalnom redu kojom se zabranjuje odlaganje žara iz peći u kontejnere  za komunalni otpad.

Nepoštovanjem ove odluke dolazi do zapaljivanja komunalnog otpada u kontejnerima . Samim tim dolazi do oštećenja kontejnera , nepotrebne intervencije gašenja istih i nanošenja materijalne štete za preduzeće.