Iz Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti obavještavaju višečlane porodice da su u Opštinu Kozarska Dubica stigle Ponosne kartice, koje izdaje Fondacija „Za porodicu“ iz Banjaluke.

Izvor: kozarskadubica.org

Ponosne kartice, korisnici mogu preuzeti u kancelariji Odsjeka za društvene djelatnosti, broj 16 u zgradi opštine, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Pri preuzimanju kartica potrebno je priložiti kućnu listu, odnosno dokaz o broju članova domaćinstva, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište u Kozarskoj Dubici.
Ponosne kartice omogućavaju porodicama sa troje i više djece popuste prilikom kupovine roba i usluga što predstavlja mjeru podrške natalitetu i porodicama, a sve dodatne informacije o preuzimanju kartica mogu se dobiti na broj telefona 052/425-232 u opštinskom Odsjeku za društvene djelatnosti.