U Kozarskoj Dubici podjela regresiranog dizel goriva poèeæe u utorak, 31. marta, a pravo na podsticaj ima 428 poljoprivrednika sa podruèja opštine Kozarska Dubica.
www.kozarskadubica.org

Spisak poljoprivrednika sa uputstvom za podizanje regresiranog goriva objavljen je na ulazu u zgradu opštinske uprave Kozarska Dubica i oglasnoj tabli internet prezentacije opštine, a poljoprivrednici koji nisu na spisku mogu se informisati putem telefona 052 416 022.
“Poljoprivrednici će potvrde o pravu na regresirano gorivo podizati u opštini, poštujući pravilo u uslovima pandemije korona virusa da obavezno imaju masku i rukavice, te drže razamak i ulaze pojedinaèno u zgradu”, izjavila je šef Odjeka za poljoprivredu Bobana Ćibić i dodala da se potvrde mogu podizati radnim danom od 8.00 do 12.30 èasova.
Ona je navela da uz potvrdu poljoprivrednici mogu preuzeti gorivo na svim benzinskim pumpama, s tim da na pumpi na kojoj su uzeli prve kolièine moraju preuzeti i ostale.
Prilikom podizanja potvrda za poljoprivrednike starije od 65 godina, mlaði èlanovi domaćinstva moraju predočiti ličnu kartu nosiloca poljoprivrednog gazdinstva.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbjedilo je podjelu regresiranog dizel goriva za 9.418 poljoprivrednih gazdinstava u Republlici Srpskoj, a preuzimanje, odnosno kupovina æe trajati do 30. oktobra 2020. godine.

Facebook komentari: