Opština Kozarska Dubica poziva građane koji su prijavili štetu od zemljotresa na svojim stambenim objektima da se jave na Javni poziv koji je objavljen na Oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Kozarska Dubica, kao i na internet stranici RTV KD.
Izvor: kozarskadubica.org

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području Opštine Кozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.decembra 2020. godine, objavljen je danas 13. avgusta i biće otvoren narednih 30 dana , odnosno do 13.septembra.
Dodatne informacije građani mogu da dobiju u kancelariji broj 32 u zgradi Opštine ili putem telefona 052/416-027.
Uz prijavu , koju predaju na Protokolu Opštine , potrebno je da dostave i svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu.