Izvor: kozarskadubica.org

U opštini Kozarska Dubica danas je objavljena preliminarna rang lista opštinskih stipendista, prema kojoj su pravo na stipendiju koja se isplaćuje iz opštinskog budžeta, ostvarila 94 studenta.
Prema objavljenoj preliminarnoj rang listi, pravo na stipendiju bez obzira na prosjek ocjena ostvarilo je i 15 studenata posebnih kategorija, odnosno, vukovaca, studenata iz porodica ratnih vojnih invalida i višečlanih porodica, te studenata čije je stipendiranje predložio Centar za socijalni rad.
Ostalih 79 studenata bodovani su prema kriterijumima za dodjelu stipendija.
U Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Kozarska Dubica potvrđeno je da je na osnovu javnog konkursa zaprimljena 101 prijava, a da sedam studenata nije ispunilo uslove konkursa.
Svi podnosioci prijava imaju rok od osam dana za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu stipendista, a prigovor se podnosi načelniku opštine.
Stipendija opštine Kozarska Dubica isplaćuje se 10 mjeseci po 100 KM, dok će apsolventi isti iznos primati pet mjeseci.
Za isplatu stipendija u budžetu opštine Kozarska Dubica za ovu godinu planirano je 90.000 KM.
Preliminarna rang lista stipendista objavljena je na oglasnoj tabli u zgradi opštine Kozarska Dubica, te na internet stranici opštine www.kozarskadubica.org.