U opštini Kozarska Dubica danas je objavljena preliminarna rang lista opštinskih stipendista, prema kojoj su pravo na stipendiju koja se isplaćuje iz opštinskog budžeta, ostvarila 93 studenta.

Izvor: kozarskadubica.org

Prema objavljenoj preliminarnoj rang listi, pravo na stipendiju bez obzira na prosjek ocjena ostvarilo je 13 studenata posebnih kategorija, odnosno, vukovaca, studenata iz porodica ratnih vojnih invalida i višečlanih porodica, te studenata čije je stipendiranje predložio Centar za socijalni rad.
Ostalih 80 studenata bodovani su prema kriterijumima za dodjelu stipendija.
Načelnik Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Kozarska Dubica Goran Dragaš potvrdio je da je na osnovu javnog konkursa zaprimljeno 107 prijava, a da 14 studenata nije ispunilo predviđene uslove konkursa.
On je naveo da svi podnosioci prijava imaju rok od osam dana da za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu stipendista, a da se prigovor ponosi načelniku opštine.
Stipendija opštine Kozarska Dubica isplaćuje se 10 mjeseci po 100 KM, dok će apsolventi isti iznos primati pet mjeseci.
Preliminarna rang lista stipendista objavljena je na oglasnoj tabli u zgradi opštine Kozarska Dubica, te na internet stranici opštine www.kozarskadubica.org.