Opština Kozarska Dubica objavila je preliminarnu rang listu sa imenima 81 studenta koji su u ovoj godini ostvarili pravo na stipendiranje iz budžeta opštine.
Izvor: kozarskadubica.org

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti Goran Dragaš precizirano je da su za dodjelu stipendija, na osnovu objavljenog javnog konkursa, zaprimljena 84 zahtjeva studenata iz Kozarske Dubice koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u zemlji i u inostranstvu.
On je naveo da uslove konkursa nije ispunilo troje studenata, dok je pravo na stipendiju, bez obzira na prosjek ocjena, ostvarilo 20 studenata iz kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, lica iz porodica sa četvoro i više djece, vukovaca i studenata čije je stipendiranje predložio Centar za socijalni rad.
Podnosioci zahtjeva koji, prema preliminarnoj rang-listi nisu ostvarili pravo na stipendiju, imaju pravo da u narednih osam dana podnesu prigovor načelniku opštine Kozarska Dubica.
Preliminarna rang lista stipendista opštine Kozarska Dubica objavljena ja na oglasnoj tabli opštine i na internet prezentaciji opštine na www.kozarskadubica.org.
Stipendija za sve studente koji su ispunili uslove konkursa iznosiće 500 KM, a isplata stipendija očekuje se već krajem ovog mjeseca.