U dane praznika Republike Srpske 1. i 2. januara 2021. godine, u skladu sa opštinskom Odlukom o određivanju radnog vremena preduzetnika i preduzeća, određuje se sljedeće radno vrijeme:
Izvor: kozarskadubica.org

– na prvi dan praznika, 1. januara, u redovnom radnom vremenu mogu raditi privredni subjekti koji posjeduju registrovane apotekarske ustanove, veterinarske stanice i ambulante, benzinske pumpe i trgovinska djelatnost u poslovnom prostoru benzinske pumpe.
– na drugi dan praznika, 2. januara, pored navedenih subjekata, u redovnom radnom vremenu mogu raditi privredni subjekti registrovani za obavljanje pekarske djelatnosti i trgovinske djelatnosti tipa dragstor, a u vremenu od 08.00 do 12.00 časova, mogu raditi svi ostali privredni subjekti.
Ugostiteljski objekti u dane praznika rade u skladu sa zaključkom o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (Covid-19) u Republici Srpskoj kojeg je donio Republički štab za vanredne situacije, u periodu od 6.00 do 22.00 časa.
Za vrijeme trajanja republičkih praznika, a radi zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, vatrogasne jedinice, zdravstvene ustanove, komunalna preduzeća i preduzeća za snabdijevanje električnom energijom, obavezni su da obezbjede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a čiji proces proizvodnje na dozvoljava obustavljanje proizvodnje bez veće štete, mogu obavljati djelatnost u vremenu koje zahtjeva minimalan proces rada.
Nadzor nad primjenom Odluke o određivanju radnog vremena preduzetnika i preduzeća u dana praznika Republike Srpske vršiće opštinska inspekcija i komunalna policija.