Na jučerašnjoj 12.redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica odbornici su razmatrali 33 tačke dnevnog reda.
Između ostalog usvojili su dvije informacije i osam programa rada , donijeli više odlika iz nadležnosti odjeljenja za prostorno uređenje, privredu i poljoprivredu, kao i kadrovskih rješenja, razrješenja i imenovanja.

Izvor: kozarskadubica.org

Nakon što su prihvatili Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine opštine za prošlu godinu, prihvatili su i Informaciju o stanju javne bezbjednosti na području Kozarske Dubice za 2021.godinu, koju je obrazložio komandir Policijske stanice Kozarska Dubica Bojan Milanković.
Ocjena navedena u ovoj informaciji jeste da je stanje bezbjednosti na području opštine Kozarska Dubica lani bilo zadovoljavajuće.
Prvi u nizu danas usvojenih programa za ovu godinu bio je Program podsticaja u poljoprivredi od strane opštine Kozarska Dubica. Budžetom je predviđeno, a juče i potvrđeno da će se za podsticaje izdvojiti 60.000 KM, kazao je načelnik Odjeljenja za poljoprivredu Duško Bodilović.
On je rekao da će dio tih sredstava biti izdvojen za nabavku 20 plastenika korisnicima u Kozarskoj Dubici i najavio da će javni poziv za učešće u ovom projektu biti uskoro raspisan.
Bodilović je naveo da je iz resornog ministarstva već najavljeno smanjenje zakupnina i koncesija na poljoprivredno zemljište za oko 50 posto, kao i da bi kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji u Kozarskoj Dubici trebalo da dođu i sredstva iz IFAD projekata.
Na dnevnom redu jučerašnje sjednice bili su i Programi rada i finansijskog plana za radnu 2022.godinu javnih ustanova i preduzeća koja se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz opštinskog budžeta.
Planove Centra za informisanje i kulturu odbornicima je predstavila direktor ovog javnog preduzeća Dijana Kondić.
Ona je istakla da su u ovom preduzeću i pored teških uslova iz kojih se posluje uspjeli da obnove dozvolu za rad radija i televizije za narednih 10 godina.
„Svakodnevno tačno i pravovremeno informisanje javnosti osnovni je zadatak Radio-televizije Kozarska Dubica koji ćemo ispoštovati i ove godine bez obzira što smo još uvijek u improvizovanim prostorijama.Kada je u pitanju rad Doma kulture planiramo pokrenuti „Dječiju redakciju“za koju se nadamo da će imati pozitivan odjek među djecom koja vole da pišu, recituju, a nastojaćemo i da organizujemo što više profesionalnih predstava i kulturnih manifestcija“, kazala je Kondićeva.
Ona je navela da je ova medijska kuća godinama partner i organizator brojnih humanitarnih aktivnosti i da će tako nastaviti i ove godine.
„Ono što predstavlja problem u poslovanju Centra za informisanje i kulturu jeste poslovanje Sportske dvorane i naš prijedlog je da se Sportska dvorana,kao organizaciona jedinica izdvoji iz Centra za informisanje i kulturu jer troškovi funkcionisanja ovog objekta premašuju mogućnosti našeg preduzeća“, istakla je Kondićeva.
I odbornici Skupštine opštine su se danas složili sa prijedlogom da se Sportska dvorana izdvoji iz Centra za informisanje i kulturu, a načelnik opštine Radenko Reljić je rekao da se u opštinskoj upravi radi na iznalaženju rješenja za status Sportske dvorane.
Kada je u pitanju sanacija objekta Centra za informisanje i kulturu, Reljić je rekao da će ovih dana biti raspisan tender za izvođača radova na ovom projektu, da je predračunska vrijednost tih radova oko 430.000 KM bez PDV-a i da je rok izvođenja radova 100 dana.
Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili Program rada i finansijskog plana za 2022.godinu Dječijeg vrtića „Pčelica“, konstatovali su da je program kvalitetno urađen, te istakli veoma uspješno funkcionisanje vrtića u zahtjevnim uslovima pandemije.
U raspravi o Programu rada i finansijskog plana za tekuću godinu Doma zdravlja „Kozma i Damjan“ učesnici su istakli ulogu zdravstvenih radnika i dobru organizaciju u uslovima pandemije virusa korona, dotakli se problema manjka ljekara, kao i projekta koji su uz pomoć Vlade RS realizovani proteklih godina u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Načelnik opštine Radenko Reljić je najavio i nastavak tih aktivnosti koji će uslijediti ove godine, a radiće se sanacija bivšeg objekta Internog odjela.
U programu rada Turističke organizacije opštine Kozarska Dubica ove godine su sve tradicionalne manifestacije koje su bile izostale prethodnih godina zbog korone, a planiraju se i nove kao što su „Rakijski susreti“.
Direktor Marijana Kotur je kazala da je posebno raduje što je Kozarska Dubica izabrana da ove godine po treći put bude domaćin manifestacije „Vinski susreti“, kao i činjenica da bi se Turistička organizacija trebala useliti u nove prostorije u centru grada.
Govoreći o programu rada Centra za socijalni rad direktor Maja Špica Knežević je kazala da u ovoj ustanovi konstantno raste broj korisnika.
Ona je kazala da se i ove godine nastavljaju projektne aktivnosti započete u 2021.godini,kao što su „Socijalizacija djece Republike Srpske“, saradnja sa HO“Srbi za Srbe“ i UM „Fokus“, pružanje usluge logopeda, a apliciraće i za projekte koji se tiču unapređenja rada u oblasti socijalne zaštite.
Prezentujući program rada i finansijski plan Narodne bibiloteke direktor Danijela Balaban je kazala da će ova ustanova nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, zanavljanjem knjižnog fonda, organizacijom i promocijom kulturnih sadržaja kroz organizaciju književnih večeri i druženja sa piscima.
Ona je navela da Narodnu biblioteku ove godine očekuje veliki posao na reviziji bibliotečke građe koja se po Zakonu radi jednom u 10 godina.
Odbornici su danas podržali i Program kulturnih i sportskih manifestacija za 2022.godinu, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama revizije regulacionog plana „Centralna zona Kozarska Dubica“, više imovinsko-pravnih, te Odluku o komunalnim taksama.
Načelnik Odjeljenja za privredu Sobodan Premasunac je rekao da se Izmjenom i dopunom Zakona o taksama brišu takse za isticanje poslovnog imena za sve privredne subjekte na teritoriji Republike Srpske.
Premasunac je obrazložio i Odluku o uslovima ulaska investitora u poslovnu zonu “Lipova Greda“ koja je za investitore povoljnija od prethodne jer sada neće odmah plaćati puni iznos koštanja zemljišta, već im se na to zemljište stavlja teret do izmirenja svih obaveza po ugovoru.
Na današnjoj sjednici odbornici su donijeli rješenje o imenovanju Dijane Kondić za direktora Centra za informisanje i kulturu, kao i više drugih kadrovskih rješenja, razrješenja i imenovanja zbog isteka mandata.
Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić je rekao da je i današnje zasjedanje bilo uspješno.
„Sjednica je održana u radnoj atmosferi, sve su tačke usvojen, a ja bih istakao programe rada i finansijskog plana javnih preduzeća i ustanova za 2022.godinu, odluku o promjeni uslova ulaska investitora u poslovnu zonu „Lipova Greda“ i imenovanje predstavnika Opštine u školskim odborima obrazovnih ustanova“, rekao je Rokić.