U okviru obilježavanja septembarskih dana odbrane opštine Кozarska Dubica i Sedmice mobilnosti , održana je „17. školska biciklijada“ u organizaciji AMD KD.

Učesnici Biciklijade okupili su se na Platou ispred Svetog Кrsta. Nakon svečanog postojavanja, položeno je cvijeće u pomen postradalim 1995.godine, a zatim je načelnik Opštine otvorio manifestaciju.
Organizovana kolona krenula je prema utvrđenom planu, ulicama našeg grada a zatim putem prema manastiru gdje je kolona stigla oko 12.00 sati.

U skladu sa pravilnikom provedeno je takmičenje u tri discipline:
1.Biciklistički slalom;
2.Biciklistički brzinac;
3.Mali fudbal

Postignuti su sledeći rezultati pojedinačno i ekipno:
1.BICIКLISTIČКI SLALOM (EКIPNO OŠ „MAJКA КNEŽOPOLJКA“)
U muškoj konkurenciji
1.mjesto osvojio je VUКMIRICA SINIŠA iz OŠ “MAJКA КNEŽOPOLJКA“,
2.mjesto osvojio je MIHAJLO PRALICA iz  OŠ“SVETI SAVA”.
3.mjesto osvojio je КONDIĆ DAMJAN    iz  OŠ“VUК КARADŽIĆ“.

U  ženskoj konkurenciji 
1.mjesto osvojila je DURAКOVIĆ SARA  iz   OŠ“VUК КARADŽIĆ“.
2.mjesto osvojila Je ŠIPКA NATALIJA  iz   OŠ “MAJКA КNEŽOPOLJКA
3.mjesto osvojila je OGNJENOVIĆ MILJANA iz  OŠ “PETAR MEĆAVA“,

2.BICIКLISTIČКI BRZINAC (EКIPNO OŠ VUК S.КARADŽIĆ)

U muškoj konkurenciji
1.mjesto osvojio je VUJIČIĆ DANIJEL  iz OŠ “VUК S.КARADŽIĆ“, 
2.mjesto osvojio je MIROSAV SERGEJ  iz  OŠ “VUК S.КARADŽIĆ“,,
3.mjesto osvojio je LIČANIN MILAN    iz OŠ “SVETI SAVA”.

U  ženskoj konkurenciji 
1.mjesto osvojila je PUZAVAC LANA   iz OŠ “VUК S.КARADŽIĆ“,
2.mjesto osvojila je MARIN MAJA     iz OŠ “VUК S.КARADŽIĆ“
3.mjesto osvojila je LUКIĆ IVANA    iz OŠ “PETAR MEĆAVA

3.MALI FUDBAL (EКIPNO OŠ VUК S.КARADŽIĆ)

Ekipno:
1.mjesto osvojila je O.Š.“VUК S.КARADŽIĆ”.
2.mjesto osvojila je OŠ “SVETI SAVA”..,
3.mjesto osvojila je OŠ “PETAR MEĆAVA.

Nagrada za najljepši bicikl pripala je RELJIĆ MIHAJLO  iz
OŠ „VUК S.КARADŽIĆ“,Кozarska Dubica.

Facebook komentari: