U Skupštini opštine Kozarska Dubica juče je usvojen Rebalans budžeta opštine Kozarska Dubica za 2019. godinu, koji iznosi 11.860.000 KM.
Ivor: kozarskadubica.org

Rebalansom budžeta za 2019. godinu planirano je poveæanje ukupnih prihoda za 1.996.000 KM ili za 20,2 odsto u odnosu na budžet.
Veæinom glasova odbornika usvojena je i Odluka o izmjeni odluke o izvršenju budžeta opštine Kozarska Dubica za 2019. godinu.
Naèelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove poslove Darijan Babiæ odbornicima je obrazložio Program održavanja saobraæajnica u zimskim uslovima za 2020. godinu, koji je jednoglasno usvojen.
„Program obuhvata zimsku službu na gradskim ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na podruèju opštine, a donosi se u cilju obezbjeðenja prohodnosti svih saobraæajnica radi bezbjednog odvijanja saobraæaja vozila i pješaka u zimskim uslovima“, rekao je Babiæ.
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica jednoglasno su prihvatili Informaciju o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini i upisu uèenika u tekuæu školsku godinu.
Odlukom Skupštine opštine utvrðena je poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na podruèju opštine Kozarska Dubica u 2020. godini, koja je zadržana na nivou iz prethodnih godina i iznosi 0,10 odsto.
Usvojena je i Odluka o utvrðivanju poèetne visine mjeseène zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kozarska Dubica, te Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja.
Iz nadležnosti Odjeljenja za privredu i poljoprivredu usvojeno je nekoliko odluka o izboru najpovoljnijeg ponuðaèa i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.
Skupština opštine donijela je rješenje o imenovanju vršioca dužnosti èlanova Upravnog odbora Javne ustanove Park prirode „Una“ i Odluku o imenovanju Milana Pupavca za èlana Opštinske izborne komisije Kozarska Dubica, na koju konaènu saglasnost daje Centralna izborna komisija BiH.
Na današnjoj sjenici Skupštine opštine za zamjenika naèelnika opštine izabran je Dušan Drljiæ, a za vršioca dužnosti naèelnika Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti izabran je Goran Dragaš.
Na posljenjem skupštinskom zasjedanju u ovoj godini, predsjedik Skupštine opštine Kozarska Dubica Milovan Barišiæ zaželio je svim odbornicima i graðanima sreæne vjerske praznike i uspješnu Novu godinu, te uputio èestitke u povodu obilježavanja Dana Republike Srpske – 9. januara.

Facebook komentari: