U Skupštini opštine Kozarska Dubica danas su usvojene odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i komunalne usluge vode i odvodnje, lokalnih preduzeća „Komunalac“ i „Vodovod“ u Kozarskoj Dubici, koje će se primjenjivati od 1. februara ove godine.

Izvor: kozarskadubica.org

Razloge za donošenje odluka kojim se povećava cijena komunalnih usluga odbornicima i novinarima obrazložili su direktori preduzeća „Komunalac“ i „Vodovod“ Igor Savković i Željko Dragičević, navodeći da poslovanje preduzeća u znatnoj mjeri opterećuje nedavno povećanja najniže plate i enorman rast troškova poslovanja, te da je donošenje ovih odluka bilo nužno da bi se održala likvidnost preduzeća i omogućilo normalno vršenje komunalnih usluga na području opštine.
Na XXII redovnoj sjednici većinom glasova odbornika Skupštine opštine usvojene su i Odluka o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području opštine Kozarska Dubica i Odluka o javnom vodovodu i javnoj kanaliazciji.
Odlukom Skupoštine Udruženju „Veterani posebnih jedinica policije 95“ ustupljen je na korištenje poslovni prostor vlasništvu Opštine u Trebinjskoj ulici, koji će se koristiti za potrebe kancelarije tog udruženja.
Zbog tehničkih grešaka, sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine opštine povučene su tačke koje se odnose na usvajanje izvještaja o namjenskom korištenju i utrošku sredstava ostvarenih od naknade za vode i koncesione naknade prikupljenih u Budžetu opštine Kozarska Dubica u toku prošle godine.
Nakon provedene konkursne procedure za direktora javne ustanove Dječiji vrtić „Pčelica“ Skupština opštine imenovala je Maju Berberović, diplomiranog profesora razredne nastave iz Kozarske Dubice.