Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u Opštini Kozarska Dubica podnosi se na propisanom obrascu u opštinskom Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu.

Izvor: kozarskadubica.org

Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje o priznatom statusu borca i fotokopiju lične karte, te kopiju kartice bankovnog računa, ukoliko korisnik želi isplatu mjesečnog boračkog dodatka putem banke, potvrđeno je iz tog Odsjeka.
O zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak odlučivaće opštinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kategorisanog borca, a pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se na zahtjev stranke.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite saopšteno je da zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija, sa navršenih 45 godina, čime je smanjena i starosna dob kao uslov za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu opštine Kozarska Dubica može se podnijeti svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova u kancelariji broj 6 u prizemlju zgrade opštine, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 052-416-017.