Iz Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu opštine Кozarska Dubica pozivaju sve nezaposlene borce Vojske Republike Srpske od prve do pete kategorije, koji su stariji od 60 godina, da se jave u prostorije Odsjeka radi ažuriranja socijalne karte boraca.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti Goran Dragaš rekao je da se poslovi na ažuriranju socijalne karte boraca vrše po nalogu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, radi ostvarivanja dodatnih prava ove kategorije boraca.
„Molimo sve demobilisane borce od prve do pete kategorije, koji su stariji od 60 godina, da se u najkraćem mogućem roku jave u Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i sa sobom ponesu i lične karte članova svojih domaćinstava“, rekao je Dragaš.
On je naveo da se u kancelariju broj 6 u zgradi Opštinske uprave Кozarska Dubica borci trebaju javiti lično, a da se dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 052/416-017.