Opština Kozarska Dubica raspisala je danas javni konkurs za dodjelu do 100 stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu i to u iznosu od 500 KM za one koji obnavljaju završnu godinu studija i 1.000 KM za ostale studente.

Posebne kategorije studenata, koje će stipendiju ostvariti bez obzira na prosjek ocjena ukoliko ispunjavaju opšte uslove, su studenti iz kategorije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, studenti sa posebnim potrebama, studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva i studenti iz kategorija porodica sa četvoro i više djece.
Pravo na stipendiju bez obzira na prosjek ocjena imaće i studenti iz socijalno ugroženih porodica koje predloži Centar za socijalni rad i to maksimalno pet studenata i studenti sa područja naše opštine koji su srednju školu završili sa prosjekom ocjena 5,00 pri upisu u prvu godinu fakulteta.
Konkursom su definisani opšti i posebni uslovi za sve ostale studente koji moraju – imati prosječnu ocjenu studiranja najmanje 8,00 osim studenata deficitarnih fakulteta ili zanimanja i studenata iz porodica sa dva ili više studenata čija prosječna ocjena studiranja ne smije biti manja od 7,00.
Studenti prve godine studija takođe imaju pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili prosječnu ocjenu iz srednje škole najmanje 4,50 a za studente sa deficitarnih fakulteta i za studente iz porodica sa dva ili više studenata najmanja prosječna ocjena iz srednje škole ne smije biti manja od 4,00.
Kao deficitarni fakulteti biće tretirani veterinarski, medicinski i elektrotehnički fakulteti, odnosno smjerovi na tim fakultetima.
Javni konkurs za dodjelu stipendija dostupan je na internet stranici i u šalter sali Opštine Kozarska Dubica, a konkurs će biti otvoren narednih 30 dana.