U potpunosti je operativan Štab za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica i prati se situacija na cijelom unsko-savskom nasipu, izjavio je danas načelnik opštine Kozarska Dubica i komandant štaba za vanredne situacije Radenko Reljić.
„U zavisnosti od situacije na terenu preduzimaju se mjere zaštite od poplava“, rekao je Reljić.

Izvor: kozarskadubica.org

Šef opštinskog Odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac naveo je da je vodostaj Une u Kozarskoj Dubici 413 centimetara i da su na snazi redovne mjere odbrane od poplava.
On je precizirao da je trend rasta Une danas tri centimetra na sat, dok je vodostaj Save u Kozarskoj Dubici 796 centimetara, odnosno četiri centimetra ispod kote kada se uvode redovne mjere odbrane od poplava.
Na području opštine prohodne su putne komunikacije i da nema zaplavljenih domaćinstava.
„U porastu su bujične vode, ali su za sada sve rječice u koritima“, rekao je Trubarac.