U Opštini Kozarska Dubica održan je sastanak Tima za provođenje Projekta vodovodni sistem „Komlenac“, na kojem je konstatovano da će radovi u okviru treće i završne faze tog projekta biti izvršeni do kraja jula ove godine.

Izvor: kozarskadubica.org

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Kozarska Dubica Vladislav Stevanović precizirao je da je ukupna vrijednost radova završne treće faze projekta oko 2.400.000 KM, a da su nakon određenih problema u finansiranju, na osnovu Odluka Vlade Republike Srpske obezbjeđena sredstva da bi se projekat finansirao do kraja.
Treća faza Projekta sistema vodosnabdijevanja „Komlenac“ predviđa izgradnju vodovodne distributivne mreže za naselje Hadžibair sa rezervoarom i crpnom stanicom, koja je već u funkciji, te izgradnju sekundarnog cjevovoda za Komlenac i Suvaju i proširenje vodovodnog sistema ka jugozapadu opštine.
Predviđena je izgradnja tri linije cjevovoda, a završena je prva linija prema Velikom Dvorištu i Brekinji u dužini od 1.460 metara.
Naredne sedmice će početi radovi na izgradnji druge linije koja ide prema starom rezervoaru u Knežici, koji se više neće koristiti, a u toku su radovi na trećoj liniji cjevovoda, koji od rezervoara „Begovo polje“ ide preko Ušivca do Gornje Gradine i Jutrogošte u ukupnoj dužini 8.900 metara.
Projekat vodovodni sistem „Komlenac“ ukupno je vrijedan oko 12 miliona KM, u Kozarskoj Dubici je podijeljen na tri faze, od kojih su prve dvije uspješno realizovane, a završetak treće faze projekta očekuje se ove godine.
Sastanku Tima za provođenje projekta vodovodni sistem „Komlenac“, koji je održan juče u velikoj sali skupštine opštine, prisustvovali su i predstavnici izvođača radova i nadzornog organa, predstavnici Ministarstva finansija Vlade Republike Srpske, zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Marko Tankosić i direktor preduzeća „Vodovod“ Kozarska Dubica Željko Dragičević.