Iz Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske lokalne zajednice obavještene su da je juče, 17. januara, donesena Odluka o obustavljanju prijema prijava na Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžetske podrške Evropske unije za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima, za 2023. godinu, kojom se obustavlja prijem prijava na javni konkurs.

Izvor: kozarskadubica.org

“Komisija za sprovođenje Javnog konkursa će, nakon što pregleda sve pristigle prijave zaključno sa danom 17.1.2024. godine, sačiniti presjek stanja utrošenih sredstava, nakon čega će odlučiti o nastavku prijema prijava”, saopšteno je iz ovog Fonda.
Komisija neće razmatrati prijave dostavljene nakon donošenja ove odluke, a o eventualnom nastavku prijema prijava biće donesena posebna odluka, o čemu će građani biti pravovremeno obavješteni.
Obustava prijema prijava na javni konkurs odnosi se na stambeni sektor, dok se u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske još uvijek primaju prijave koje se odnose na povećanja energetske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu.