Danas je održano predavanje peticije za izmještanje pretovarne stanice za otpad iz centra Kozarske Dubice, u organizaciji neformalne grupe građana “Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu”.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Građani traže od nadležnih: Odbornici, izmjestite pretovarnu stanicu za otpad iz centra Kozarske Dubice!

Danas, 18.11.2022. godine, u Kozarskoj Dubici, neformalna grupa građana „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“ predala je na adresu Skupštine opštine Kozarske Dubice prikupljene potpise, u okviru peticije za izmještanje pretovarne stanice za otpad. Pretovarna stanica se trenutno nalazi u centru Kozarske Dubice, pored domaćinstava. Peticiju je potpisalo 447 građana.

Postojanje pretovarne stanice za otpad u centru grada nije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i to po članovima:

Član 4., gdje se kaže da „Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbjeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i mjerama smanjenja d) nivoa buke i neprijatnih mirisa.“ Mještani koji žive u blizini pretovarne stanice izloženi su neprijatnim mirisima, koji su u ljetnom periodu više izraženi zbog visokih temperatura.

Član 34.,  gdje se navodi da „Odgovorno lice postrojenja za tretman otpada dužno je da d) obezbjeđuje otpad i štiti ga od rasipanja i curenja“, a mještani navode da se otpad često zna da se izlije na privatne posjede, te ga vjetar raznese i van granica pretovarne stanice.

Član 37., gdje se navodi da „(1) Upravljanje otpadom organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa zakonom“, a činjenično stanje nije u skladu sa zakonskim članom, sa velikim posledicama po zdravlje građana u blizini, jer je nemoguće odbraniti se od potencijalne zaraze, uzevši u obzir pojave različitih vrsta nametnika tokom čitave godine.

Pored toga , podzakonskim aktom, Uredbom o odlaganju otpada na deponije (Prilog 1.Tačka 1. Uredbe) propisano je: “Razdaljina između spoljašnje granice lokacije deponije i najbližeg objekta naseljenog područja, gdje stalno borave ljudi, ne može iznositi manje od 500 metara. Deponija se locira na udaljenosti najmanje 300 metara od pojedinačnih kuća van naselja i drugih objekata u kojima ljudi rade ili borave ukoliko je zaklonjena tako da tijelo deponije nije u vidnom polju.”

Pretovarna stanica graniči sa dvorištima privatnih posjeda, te je od kuća razdvojena samo dvorišnim ogradama!

Kako su naveli iz grupe, pokrenuće i pravne korake da zaštite svoje zdravlje, jer postojanje otpada na ovoj lokaciji nije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom po nekoliko tačaka, te će nastojati da istraže na koji način ova pretovarna stanica, koja nije u skladu sa Zakonima, postoji već dugi niz godina.

„Svjesni smo da za opštine i gradove mora  postojati sistemsko odlaganje i odvoz otpada, ali je tu Zakon koji kaže da otpad ne može da se deponuje blizu naseljenog mjesta.“ – navode građani koji su organizatori peticije.

„Pretovarna stanica već godinama ugrožava naše zdravlje, jer je lokacija na kojoj se otpad pretovara i odlaže odvojena svega dvorišnim ogradama od dvorišta u kojima se nalaze naše porodične kuće. Opasnost po zdravlje građana ogleda se u tome što se na tom mjestu pretovaraju i odlažu različite vrste otpada, a po našim saznanjima, otpad se ne razvrstava. Pojava nametnika, pacova i zmija, nije neuobičajena, te smo imali situacije da se zmije pojave i pred našim vratima, a dodatno zabrinanjavajuća je i činjenica da je ulica u kojoj se pretovarna stanica nalazi – puna djece. Već smo imali susrete nametnika sa djecom i samo pukom srećom nije došlo do kobnih posledica.“  – Ističu građani koji su direktno pogođeni postojanjem i blizinom otpada

Građani su pozvali odbornike da zbog svega navedenog usvoje njihovu peticiju!

 U Kozarskoj Dubici

18. novembar 2022. godine

Kontakt mail: reagujzazivotnusredinu@gmail.com