Skupština opštine Kozarska Dubica imenovala je danas vršioce dužnosti članova upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač opština, te donijela odluku o raspisivanju javnih konkursa za njihovo imenovanje.
www.kozarskadubica.org

Odlukom skupštine, imenovani su vršioci dužnosti JZU Dom zdravlja „Kozma i Damjan“, JP „Centar za informisanje i kulturu“, JU Centar za socijalni rad, JU Dječiji vrtić „Pčelica“ i JU Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica, u redovnoj zakonskoj proceduri, zbog isteka mandata prethodno izabranih članova.
Skupština opštine Kozarska Dubica konstatovala je neopozivu ostavku vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Kozma i Damjan“ Nine Jauza.
Na osmoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica usvojena je Informacija o realizaciji odluke o stipendiranju studenata za školsku 2020/21. godinu, prema kojoj će opština Kozarska Dubica u tekućoj akademskoj godini stipendirati 81 studenta.
U izjavi novinarima, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić rekao je da je ovogodišnji konkurs za dodjelu stipendija raspisan kasnije jer je Budžet opštine usvojen tek u šestom mjesecu.
„Našim studentima biće isplaćeno pet mjesečnih stipendija i čim ova odluka stupi na snagu, nastojaću da to bude plaćeno sve u jednoj tranši od 500 KM da bi koliko, toliko pomogli našim akademcima“, najavio je Reljić.
On je dodao da se u tačkama koje se odnose na imenovanje članova upravnih odbora radi o redovnoj zakonskoj proceduri, a da je zasjedanje Skupštine opštine danas proteklo u korektnoj i demokratskoj atmosferi.
Nakon provedenog konkursnog postupka, donesenena su rješenja o imenovanju dva člana Opštinske izborne komije Kozarska Dubica i to Zavišić Jasne i Škara Miroslava, dok je za vršioca dužnosti predsjednika Odbora za žalbe opštine Kozarska Dubica imenovan Stojan Krnjajić, a za vršioca dužnosti člana tog odbora Rajko Prodanović.
Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić zahvalio je svim odbornicima na koreknom učešću u radu Skupštine opštine.