U opštini Kozarska Dubica zbog najavljenih padavina u narednih nekoliko dana utvrđeni su operativni planovi zaštite od poplava i subjekti koji treba da učestvuju u preventivnim aktivnostima.

Izvor: kozarskadubica.org

Šef Odsjeka civilne zaštite opštine Kozarska Dubica Ðuro Trubarac rekao je da su, prema instrukcijama Republičke uprave civilne zaštite, utvrđeni i zadaci u momentima ako bi došlo do akcidentnih situacija.
“Prošli smo kroz sve ove aktivnosti i utvrdili da postoji pretpostavka rasta bujičastih voda, jer je nivo Une i Save takav da ne pokazuje velike trendove rasta i može primiti sve pritoke, odnosno bujične vode u kraćem periodu”, rekao je Trubarac.
On je apelovao da stanovništvo blizu rječicama svoja sredstva izmjeste na bezbjednije lokacije i da prate situaciju.
Prema njegovim riječima, situacija nije toliko alarmantna u odnosu na situacije iz prošlih perioda.
Načelnik opštinskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijan Babić rekao je da su, od posljednjih poplava zbog prelivanja nasipa Rakovice u Drakseniću, “Vode Srpske” sanirale oštećena na nasipu na području Klekovaca.
“Na ostalim dijelovima nismo imali značajnih oštećenja, osim na području Knežice gdje je nasip na nekoliko mjesta oštećen. To smo prijavili `Vodama Srpske`, ali zbog mokrog terena sanacija još nije moguća. Nadamo se da to ošteæenje neće ugroziti naselje”, rekao je Babić.
Vodostaj Save u Kozarskoj Dubici danas iznosi oko 500 centimetara, a i vodostaj Une je ispod kote redovnih odbrana od poplava.
Na kanalu Rakovice u Drakseniću mještani i civilna zaštita juèe su djelovali preventivno i na dijelu nasipa u dužini od 180 metara postavili vreće sa pijeskom.
Preduzeæe “Vode Srpske” upozorilo je na veoma obilne padavine naredih dana i pozvalo stanovništvo, institucije i privredne subjekte da budu u pripravnosti radi preduzimanja neophodnih mjera zaštite od mogućeg izlivanja vodotoka.
Prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske do petka, 20. januara, očekuju se veoma obilne padavine na području Hercegovine, gornjeg Podrinja i Sarajevsko-romanijske regije, kao i na zapadu Srpske, te rast bujičnih vodotokova, kao i vodostaja većih rijeka.