Svakog 28. aprila se već više od 20 godina obilježava Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu. Na ovaj dan je Svjetska organizacija rada pokrenula inicijativu da se promoviše bezbjedan i zdrav rad sa ciljem podizanja svijesti o njegovom značaju.

Koliki je značaj obilježavanja ovog datuma, govore i statistički podaci Svjetske zdravstvene organizacije po kojima je broj žrtava na godišnjem nivou veći od dva miliona, a još 374 miliona pati od smrtnih povreda i bolesti na radu.

Vlade, poslodavci, radnici i čitava društva širom svijeta suočile su se sa velikim izazovom u borbi protiv pandemije COVID-19, pa samim tim Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu i ove godine biće  fokusiran na sprječavanje pojave zaraznih bolesti na radu, usredsređujući se na pandemiju COVID- 19.