Uprkos društvenim tabuima, veća naklonost roditelja prema jednom djetetu u porodici relativno je “prihvatljiva”, a u nekim sredinama i – uobičajena.

Izvor: nezavisne.com

Iako većina roditelja ne priznaje tu činjenicu, istraživanje je pokazalo da oko 70 odsto njih favorizuje jedno dijete, iako to može imati dugoročne posljedice.

Favoritizam je obično “tajna” koja se čuva u porodici

Nedavno istraživanje je pokazalo da je veća vjerovatnoća da su se djeca koja su izjavila da su njihovi roditelji imali omiljeno dijete osjećala usamljeno dok su odrastala. Takva djeca su takođe sklona da koriste droge, a njihovo samopoštovanje je niže.

Ali ako je roditeljsko favorizovanje toliko štetno za djecu, zašto je onda toliko roditelja krivo za to?

Prema ekspertima, taj problem bi mogao da bude van naše kontrole, jer je to evoluciona osobina i ima veze sa željenim osobinama kod nasljednika.

Različiti faktori utiču na favorizovanje jednog djeteta – od pola, preko inteligencije, do starosti.

“Potomstvo je investicija za budućnost, jer djeca imaju najbolje evolucione šanse za uspjeh u budućnosti”, istakla je Kristina Durante, profesorka na Univerzitetu Rutgers.

Ovakve stvari teško je utvrditi jer roditelji “vjerovatno” neće da priznaju favorizovanje djece, zbog čega ona proučava gdje i kako roditelji u tom smislu, na primjer, preusmjeravaju finansijska sredstva.

Njeno istraživanje je pokazalo da roditelji favorizuju djevojčice kada je ekonomska situacija loša, a u suprotnom slučaju – dječake.

Razlog može biti u tome što uspješan muškarac može da bude otac mnogo više djece nego žena, bilo kakav da je njen status. Takođe, prema istraživanju, bogati ljudi imaju tendenciju da favorizuju dječake.

Privlačan, bogat mladić, na primjer, može potencijalno postati otac velikog broja potomaka, ali siromašni dječak koji je manje privlačan imaće više problema da pronađe partnera.

Tako su i bogati muškarci kroz istoriju često bili motivisani da imaju više potomaka.

Lambrijanos Nikiforidis, istraživač koji je proučavao roditeljsko favorizovanje djece, kaže da je ovo razmišljanje veoma zastarjelo, ali iz evolucione perspektive, najvažnija je stvar da se “nastavi genetski fond”.

Druga istraživanja su pokazala da roditelji favorizuju “bolje” dijete, jer ono ima veće šanse da nađe partnera. Iz evolucione perspektive, roditelji favorizuju dijete koje će imati potomke.

“Na kraju, riječ je o tome koje će dijete dati zdravije potomstvo”, kaže Nikiforidis.

Favorizovanje u moderna vremena

“Iako ova priča danas može izgledati varvarski, roditelji se i dalje nadaju da će im se sredstva uložena u djecu vratiti”, rekao je ekonomista Geri Beker.

U moderna vremena, mogu biti favorizovani sin ili kćerka koji će, po njihovom uvjerenju, moći da zarade više novca. U društvima u kojima muškarci kontrolišu finansijska sredstva, očekivano je da će dječak biti favorizovan.

Faktori kao što su djetetova ambicija, inteligencija, pa čak i zdravlje, kaže Nikiforidis, mogu igrati ulogu u određivanju koje će dijete biti najuspješnije.

Durante kaže da mnogi od nas favorizuju jedno dijete u odnosu na drugo, a da toga nisu ni svjesni. Još je gore kada su roditelji pod stresom jer nemaju emocionalnu svijest da sakriju kako se osjećaju. Kako bi izjednačili favorizovanje, kaže ona, roditelji mogu da zapišu svaki put kada nešto daju jednom djetetu, kako bi ulaganja bila jednaka.

Prljava mala tajna roditeljstva

Praksa favorizovanja ne utiče negativno samo na one kojima se ne posvećuje toliko pažnje, već i na one kojima je dato previše pažnje. To kod djece može izazvati bijes ili probleme u ponašanju, povećati nivo depresije, nedostatak povjerenja u sebe i odbijanje socijalizacije. Većina roditelja često nije svjesna svog ponašanja.

“Nismo svjesni favorizovanja jednog djeteta, mada je tako od davnina. Sve svoje resurse i očekivanja prelivamo na potomstvo za koje mislimo da će uspjeti. To je trag u našem mozgu”, istakla je jednu od opaski roditelja profesorka Kristina Durante.