AMS RS i Auto moto društva u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS, Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Agencijom za bezbjednost saobraćaja RS i jedinicama lokalne zajednice provodi preventivnu kampanju pod nazivom „NITI 1 BRZA VOŽNjA”. Kampanja će se provoditi u periodu od 19. juna do 30. septembra 2020. godine.

 Brzina kretanja vozila indentifikovana je kao ključni faktor rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i povreda u njima. Vožnja brzinom većom od dozvoljene jedan je od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, koji podjednako utiče kako na broj saobraćajnih nezgoda tako i na težinu povreda u tim saobraćajnim nezgodama.

Na osnovu podataka MUP RS, u toku 2019. godine vožnja nepropisnom i neprilagođenom brzinom bila je uzrok nastanka u 1921 ili u 18,8 % saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama sa poginulim licima neprilagođena i nepropisna brzina je evidentirana kao uzrok u 40 saobraćajnih nezgoda (38,5%), a kod saobraćajnih nezgoda sa teškim tjelesnim povredama, neprilagođena i nepropisna brzina je uzrok u 183 saobraćajne nezgode (36,4%),

Kako bi se povećao nivo bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj provodi se navedena kampanja sa ciljem smanjenja broja vozača koji ne poštuju ograničenje brzine kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj. Samim tim smanjiće se i broj saobraćajnih nezgoda čiji je uzrok nepropisna i neprilagođena brzina.

Facebook komentari: