U toku su pripremni radovi za rekonstrukciju Magistralnog put u mjestu Draksenić i to u dužini od jedan kilometar od Poslovne zone “Lipova Greda” do raskrsnice prema graničnom prelazu u Donjoj Gradini.

Izvor: kozarskadubica.org

Nakon pripremnih radova uslijediće polaganje asfalta, a rekonstrukcija se obavlja u okviru rehabilitacije dva magistralna puta M14 i M14.1, dionica Кozarska Dubica-Draksenić-Vrbaška.
Radovi na rehabilitaciji ovog putnog pravca biće izvršeni u ukupnoj dužini od 37 kilometara, od Vrbaške na području opštine Gradiška do čvorišta dva magistralna puta u Drakseniću u Kozarskoj Dubici, te kilometar puta od Draksenića prema Kozarskoj Dubici.
Izvođača radova je konzorcij “Prijedorputevi/Kozaraputevi”, a investitor Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”.