Iz Opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica obavještvaju borce, RVI, članove porodica poginulih boraca i ostale građane da su u toku redovni Izbori Opštinske boračke organizacije i da teku po planu.

Do sada su izbori provedeni u šest mjesnih boračkih organizacija – Agincima, Pucarima, Međuvođu, Moštanici, Dubičkoj Ravni, Slabinji-Pounju. Slijede još izbori u Knežici, Policijskoj stanici, Bjelajcima, Gradu i Komlencu.