U četvrtak je u Udruženju mladih Una održana diskusija na temu odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u bivšoj kasarni JNA Čerkezovac.

Gost večeri je bio Mario Crnković, predsjednik ekološkog udruženja “Green team” iz Novog Grada koji nam je približio i prenio informacije u vezi sa ovom temom. Predavanju su prisustvovali građani Kozarske Dubice te mladi iz Kostajnice i Novog Grada. Kako nam je Crnković saopštio, do sada se se sav RAO iz nuklearne elektrane Krško skladištio u privremenom odlagalištu u krugu same nuklearke, ali da je kapacitet skladišta popunjen, te da Hrvatska mora preuzeti i zbrinuti svoju polovinu otpada. Trgovska gora kod Dvora na Uni, odnosno lokacija Čerkezovac, predviđena je kao najizglednija lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada. S obzirom da je Trgovska gora udaljena svega 800 metara vazdušne linije od rijeke Une, te da je samo tlo većim dijelom krečnjačko, a samim tim pogodno za klizišta, ova lokacija ne ispunjava uslove da bi postala odlagalište ovog otpada. Crnković još napominje da je veoma bitno da je stanovništvo Krajine ujedinjeno u borbi protiv odlaganja otpada i sa tim u vezi građani sa ove strane rijeke Une pokreću akcije, peticije, javne rasprave, a sve to u cilju sprečavanja odlaganja radioaktivnog otpada. Crnković smatra da Bosna I Hercegovina mora upotrijebiti sva pravna sredstva za rješavanje ovog problema s obzirom da Republika Hrvatska krši više zakona I međunarodnih regulativa.
Na kraju izlaganja, prisutni su diskutovali te postavljali pitanja na koji način se oni sami mogu uključiti u akcije te kako mogu pridonijeti i pomoći u rješavanju ovog problema, izjavili su iz Udruženja mladih Una.

Facebook komentari: