Skupština opštine Kozarska Dubica juče je usvojila budžet opštine za narednu godinu, koji iznosi 11.216.000 KM.
Budžet je usvojen većinom glasova odbornika, a u odnosu na rebalans budžeta ove godine ukupna budžetska sredstva smanjena su za 2.899.000 ili 20,5 odsto.

Izvor: www.kozarskadubica.org

Foto: Milan Pilipović

Usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu prema kojoj se budžetska sredstva u iznosu 11.216.000 KM raspodijeljuju za utvrđene namjene u iznosu 11.176.000 KM i za budžetsku rezervu 40.000 KM.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić naglasio je da je Skupština opštine danas usvojila najvažniji dokument za narednu godinu.
“Nakon rasprave, budžet je usvojen u iznosu 11.216.000 KM. Ako bismo govorili o karakteru budžeta, onda bismo mogli reći da je to sanacioni budžet, jer problemi koji smo imali ranijih godina lagano dolaze na svoje mjesto. Uspjeli smo donekle uravnotežiti prihode i rashode, a dobro bi nam došla i pomoć Vlade Srbije”, izjavio je Reljić novinarima.
On je potvrdio da bi i drugi dio pomoći iz Republike Srbije trebalo da bude na računu opštine Kozarska Dubica do kraja ove godine.
“Vodili smo računa o svim kategorijama i stavkama u budžetu, a obuhvaćene su sve kategorije kao što je to bilo i ranijih godina. U suštini možemo reći da je budžet na vrijeme usvojen, za razliku od prošle godine kada smo imali velikih problema i zbog toga nismo mogli sprovesti procedure i tendere i raditi brojne projekte, što se odrazilo na raspoloženje građana opštine Kozarska Dubica, a i na lokalnu upravu”, rekao je Reljić.
On je podsjetio da je budžet opštine Kozarska Dubica za ovu godinu usvojen u maju.
“Kritike od strane opozicije na prijedlog budžeta su danas bile korektne. Međutim, skupštinska većina odlučuje, a mi smo prošli sve procedure i dobili saglasnost resornog ministarstva. Budžet je usvojen i nadam se da u sljedeću godinu ulazimo, u finansijskom smislu, dosta povoljnije nego ove godine”, kaže Reljić.
Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić izjavio je da je zadovoljan radom Skupštine opštine u ovoj godini te činjenicom da je budžet opštine usvojen na vrijeme i u predviđenoj zakonskoj proceduri.
Rokić je najavio da će posljednja sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica u ovoj godini biti održana 28. decembra sa početkom u 9.00 časova.
Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Danijel Bajalica rekao je da se budžet za narednu godinu nije mijenjao u odnosu na nacrt budžeta, koji je usvojen na prethodnoj sjednici Skupštine opštine.
On je dodao da je o nacrtu budžeta sprovedena javna rasprava, koja je imala za cilj da se ispoštuju zahtjevi svih korisnika budžeta koliko je to moguće.
Odbornici Skupštine opštine usvojili su i Program rada SO za 2022. godinu, koji sadrži zadatke koji su u nadležnosti Skupštine u skladu sa ustavom, zakonima i utvrđenom strategijom razvoja opštine.
U Programu rada Skupštine opštine navedeno je da će lokalni parlament posebnu pažnju posvetiti pitanjima za koja građani iskažu svoj interes te da program ostaje otvoren i za sva druga pitanja koja bi Skupština opštine eventualno razmatrala u skladu sa svojim ovlaštenjima.