Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 13.892.000 KM, a ovaj dokument danas je usvojen na redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica i upućen na javnu raspravu koja će trajati osam dana.

Izvor: kozarskadubica.org

Nacrt budžeta opštine odbornicima je obrazložio načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić koji je istakao da je Nacrt budžeta izrađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, te da su u projekciji budžetskih prihoda i rashoda uvažene sugestije Ministarstva finansija Republike Srpske.
„U izradi Nacrta budžeta, koji je najvažniji dokument za lokalne zajednice na godišnjem nivou, učestvovali su rukovodioci opštinskih odjeljenja i službi, te svi korisnici budžeta kako bi dobili dokument koji izbalansirano i realno prikazuje finansijski okvir u kojem će funkcionisati opština Kozarska Dubica“, rekao je Reljić.
On je podsjetio da je zahvaljujući različitim donacijama sa drugih novoa vlasti i inostranstva, vraćeno više od sedam miliona KM zaduženja iz prethodnih perioda, te da će se u narednu fiskalnu godinu ući sa nešto povoljnijom finansijskom situacijom.
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica danas su većinom glasova dali saglasnost na Odluku o povećanju cijene vode i odvodnje za 20 odsto, te komunalne usluge odvoza smeća za 30 odsto, koje će se primjenjivati od 1. januara naredne godine.
Razloge za donošenje ovih odluka odbornicima su obrazložili direktor preduzeća „Vodovod“ a.d. Kozarska Dubica Željko Dragičević i direktor preduzeća „Komunalac“ a. d. Igor Savković.
U obrazloženju su naveli probleme u poslovanju koji su prouzrokavani velikim poskupljenjem goriva, energenata, održavanja, materijala, te povećanjem plata i toplog obroka po zakonu o minimalnoj plati i drugih rashoda preduzeća.
Na XV redovnoj sjednici Skupštine opštine odbornici su većinom glasova donijeli Odluku o davanju saglasnosti na izmjenu dijela cjenovnika pogrebnih usluga na gradskom groblju u Kozarskoj Dubici, koja se odnosi na povećanje cijene rezervacije grobnog mjesta, koja iznosi 602,55 KM, umjesto dosadašnjih 421,20 KM.
Na sjednici je usvojen i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za period januar-juni 2022. godine i Izvještaj o realizaciji plana za izmirenje neizmirenih obaveza Opštine Kozarska Dubica prenesenih iz prethodnog perioda.
Odbornici su usvojili i Izvještaj o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka po izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu. U ovom dokumentu, koji će biti dostavljen Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske sadržane su aktivnosti i postupci koje je preduzela opština Kozarska Dubica radi prevazilaženja tehničkih propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.